lördag, oktober 26, 2013

Ny blogg

Aktiviteten här har varit låg ett tag, då en kombinerad hemsida och blogg har byggts upp istället. Idag när Miljöpartiets länsstämma fastställt riksdagslista med mig som förstanamn kan den så publiceras. De som vill följa min fortsatta politiska gärning kan göra det på http://niclasmalmberg.se/
Affärsverksamhet bloggar

måndag, oktober 07, 2013

Centerns plakatpolitik

När Annie Lööf visar upp ett plakat med hur vindkraften byggts ut de senaste åren, och tar åt sig äran för det plakatpolitik. Utbyggnaden är inte tack vare regeringens politik, utan trots den. Den främsta anledningen till att utbyggnaden av en teknik som varit mogen länge till sist kommit igång i större skala är elcertifikatsystemet som infördes 2003, under en socialdemokratisk regering. Centern må ha fått kämpa inom alliansregeringen för att systemet inte skulle skrotas, men flytta fram positionerna ytterligare politiskt har man inte lyckats med. Utbyggnaden har istället försvårats med införandet av kommunalt veto och en allt mer oklar skattesituation. Och den stora bromskloss som seglat upp senaste åren med en vindkraftfientlig Försvarsmakt som utnyttjar sin vetorätt till att stoppa utbyggnad på bred front har man inte lyckats med, trots att det vore en enkel sak för riksdagen att besluta att vetorätten skulle plockas bort. Om Annie Lööf är ärlig i sin vilja att vindkraftutbyggnaden skulle få verklig vind i synen bör hon rösta på ett äkta grönt parti.
Affärsverksamhet bloggar

söndag, oktober 06, 2013

Provvalsetta

Igår räknades rösterna i MPs provval i Uppsala län, och det visade sig att jag fått flest röster till riksdagslistan. Förstås skoj med att så många medlemmar röstat på mig, men fram för allt följer ett stort ansvar att nu arbeta för ett regeringsskifte så att MP 2014 för första gången kan ta plats i Sveriges regeringen. Ska göra vad jag kan, och känner god tillförsikt till att vi lyckas med det!
Affärsverksamhet bloggar

fredag, september 27, 2013

Bred politisk klimatartikel

Idag presenterar IPCC en sammanfattning av kommande rapport, vilket har gjort att en del klimatförnekare tagit tillfället i akt att propagera för att omställningen från fossil energi inte skulle vara så viktig. Med anledning av det skriver jag tillsammans med Per Ribbing och företrädare för olika partier idag på UNT:s debattsida.
Affärsverksamhet bloggar

torsdag, september 26, 2013

Har inget vatten runnit i Fyrisån på 13 år?

Hösten 2000 skrev jag, inom ramen för mina studier i Miljö- och naturresurser i samhällsplaneringen, en uppsats kring hur Byggnadsnämnden i Uppsala fungerade. När Kommunrevisionen nu är färdig med en granskningsrapport över samma nämnd konstaterar jag att slutsatserna i de två dokumenten är påfallande lika. Har då inget vatten runnit i Fyrisån på 13 år?
Affärsverksamhet bloggar

onsdag, september 25, 2013

Elområdesfrågan svår nöt

Förvaltningsrätten prövar nu om Svenska Kraftnät hade laglig rätt att dela in Sverige i fyra elområden med olika elpris. Att konsumenterna får betala mer för elen i söder än i norr, där vattenkraften finns, är en sympatisk utgångspunkt. Men indelningen har också negativa konsekvenser. För SVEF, med medlemmar i hela landet och med vindkraftverken utspridda i hela landet, är det förstås en ökad administrativ börda att matcha medlemsandelar mot produktion i fyra områden istället för att kunna se till landet som helhet. I princip kan vi hamna i situationer där vi inte kan ta emot nya medlemmar i ett område pga att produktionen inte räcker där, samtidigt som vi har överproduktion i ett annat område. Det blir alltså intressant att följa vad förvaltningsrätten kommer fram till.
Affärsverksamhet bloggar

tisdag, september 24, 2013

Klimatkonferensen återutgiven som ebok

Så här inför IPCCs nya rapport återutger typ förlag min deckare Klimatkonferensen som ebok. Utöver att höja temperaturen i klimatfrågan innehåller den bra politik!
Affärsverksamhet bloggar