torsdag, september 19, 2013

Laddhybrid eller spårtrafik?

Gamla Uppsala Buss, Volvo Bussar och Vattenfall har genomför en förstudie kring möjligheterna att utnyttja laddhybridbussar för innerstadstrafiken i Uppsala. De preliminära resultaten visar att Uppsala stads miljözon med godekonomi kan trafikeras helt och hållet med eldrift med laddhybridbussar och att energieffektiviseringen blir i storleksordning 45 - 60 %. Naturligtvis mycket positivt i förhållande till dagens trafikering, men spårtrafikens positiva konsekvenser för stadsmiljö, resenärer och andel av trafikarbetet är också något att jämföra med i sammanhanget. Hur som helst tordeinte sista ordet i vägvalet mellan apårtrafik och elbussar vara sagt än.
Affärsverksamhet bloggar