onsdag, september 11, 2013

Enighet kring presstödet!

Glad att vakna till nyheten att nya presstödsutredningen är enig om att behålla och utveckla presstödet. I förra utredningen, där jag satt, reserverade sig ju M och FP till förmån för att avveckla presstödet. Men de har tydligen insett att ett avvecklat presstöd skulle innebära att den mångfald av tidningar som trots allt ännu finns raskt skulle krympa till en enfald om presstödet avvecklades. Inte minst skulle SvD ryka... Det särskilda "storstadsstöd" som SvD idag åtnjuter fasas dock bort helt i utredningsförslaget. Också det klokt och något vi påbörjade i förra utredningen, och där jag hade ett särskilt yttrande om att utfasningen borde gå snabbare. Att jag nu får igenom den linjen ligger nog dock EU bakom, som konstaterat att det är skevt med ett system som inte är lika för alla!
Affärsverksamhet bloggar