torsdag, september 05, 2013

Hur hårt ska principen "järnvägen först" dras?

Bland länets politiker har det rådigt stor enighet om att staten måste prioritera järnvägen i Uppsala län högre. Det gjorde det också när regionförbundets trafikberedning i förra veckan behandlade remissen på den nationella planen för transportsystemet – det vill säga vilka investeringar som ska göras i vägar och järnvägar kommande år. I svaret till trafikverket kritiserar beredningen det allt för lilla anslaget till järnvägen, pekar på hur järnvägen i länet är eftersatt, och konstaterar att det däremot vad gäller vägar i länet inte är några större brister. Men när landstingets kollektivtrafiknämnd idag hanterade remissvar till regionförbundet angående den regionala trafikplanen var det plötsligt inte lika enkelt. Det kan tyckas märkligt att samma politiker å ena sidan tycker att staten tar för lite ansvar för järnvägarna i Uppsala län, men å andra sidan själva nedprioriterar järnvägen så mycket det bara går. Orsaken härtill var förstås att plötsligt blev det konkret. Att säga att järnvägen ska prioriteras är en sak, men när det ställs mot en väg i praktiken blir svaret från såväl alliansen som Socialdemokraterna att principen är bra, men just i det här enskilda fallet måste vi göra ett avkall. Nå, kommunerna landar väldigt olika. Enköping och Tierp förespråkar järnvägsalternativet, medan Östhammar - som ju saknar järnväg - förstås inte gör det. Regionfullmäktiges svåra uppgift blir nu att trots detta sy ihop ett beslut, och hur det landar är det nog ingen som riktigt kan sia om än.
Affärsverksamhet bloggar