onsdag, augusti 21, 2013

Idag börjar vi tära på kapitalet

Igår var sista dagen för året där vi levde på det som återskapas. Idag lever vi följaktligen på kapitalet. Med dagens tillväxttakt skjuts dagen dessutom fram tre dagar tidigare om året. En ohållbar livsstil, där enda lösningen är att bryta med tillväxtpolitiken och skapa en politik som utgår från de begränsningar naturen sätter.
Affärsverksamhet bloggar