torsdag, augusti 08, 2013

Ett tillfälle att gripa!


Låt president Barack Obamas statsbesök i Sverige bidra till en nytändning i klimatfrågan! Nej, jag är inte så naiv att jag tror att ett möte mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och Obama kan leda till konkreta utfästelser. Men i det akuta läge vi befinner oss måste varje tillfälle tas till att återföra klimatfrågan högst upp på agendan på alla nivåer, lokalt, nationellt och internationellt. Det är därför olyckligt att statsministerns första kommentar till att presidenten kommer till Sverige enbart är att det blir "en god tillfällighet till att diskutera den ekonomiska utvecklingen" och "ha överläggningar om handel." Den över allt annat brådskande frågan, ska den inte diskuteras alls när möjligheten ges!? Det duger inte. Ska det gå att återfå politiskt driv och allmän förståelse för vilka typer av åtgärder som är nödvändiga, måste klimatfrågan förstås finnas med på dagordningen vid tunga politiska sammanhang. Vilka signaler ger det annars?


Affärsverksamhet bloggar