tisdag, juli 02, 2013

För mycket administration för att ställa om till fossilfritt?

Läser i Riksdag & Departement att SOU 2013:46 landat i att den generella skattefriheten för egenproducerad vindkraftel ska upphöra. Utöver att det är oerhört puckat ur ett skattelogiskt perspektiv - att likställa med att införa skatt på egenodlad potatis etc - är det ett hårt slag mot omställningen till fossilfri elproduktion. Motivet enligt R&D är att utredningens slutsats är att "ökad administrativ börda överstiger miljövinsterna". Trams. Kan inte krävas så många skattehandläggare för att hantera det, och är det ens så negativt med de ytterligare jobben?
Affärsverksamhet bloggar