torsdag, juni 20, 2013

Nu är det järnvägens tur

Nu är förslag till ny länstransportplan ute på remiss till kommunerna. Med begränsade resurser är det självfallet så att varje krona som läggs på väg samtidigt blir mindre resurser till järnväg. Ska vi få fyrspår söder om Uppsala, mötesstationer på Dalabanan och på sikt återuppbyggd järnväg till Enköping är det därför det remissinstanserna nu måste prioritera. Läs mer i Uppsalatidningen.
Affärsverksamhet bloggar