onsdag, maj 15, 2013

Skenande inkomstklyftor i Sverige

Att inkomstklyftorna ökar i Sverige har knappast undgått någon, men att Sverige är det OECD-land som sedan 1995 haft stört ökning av inkomstklyftorna är ändå något att reflektera över när det på deklarationen anges hur mycket jobbskatteavdrag alliansregeringen givit dig. Under lång tid var Sverige världens mest inkomstjämlika land, så icke längre. Att Anders Borg då framhåller skattesänkningar som medicinen mot en skenande arbetslöshet är förbryllande, och visar inte annat än att finansministerns ideologiska tro befinner sig långt ifrån verkligheten.
Affärsverksamhet bloggar