onsdag, maj 01, 2013

Sparbanksstiftelsen åter redo att dela ut bidrag

Finanskrisen 2008 sopade praktiskt taget undan Sparbanksstiftelsen Uplands hela kapital, och 10 december 2008 beslutade dåvarande styrelsen att inga bidrag skulle delas ut framöver. Men nu är det åter dags att börja fila på bidragsansökningar! Sparbanksstiftelsen Uplands uppdrag är att belöna och stimulera nyskapande aktiviteter inom näringsliv, hembygd, kultur, forskning och idrott. Men inom dessa rubriker kan naturligtvis mycket fångas in!
Affärsverksamhet bloggar