torsdag, april 25, 2013

Språkrörsmodell i centern?

När MP bildades och lanserade språkrörsmodellen möttes det med allt från skeptiska kommentarer till ren hånfullhet. Men med åren har ledarskapsmodellen vunnit respekt, och allt fler sett att den trots sina ur ett medielogiskt perspektiv medför problem, också har klara fördelar. Företrädare för S och V har rent utav stundtals lyft fram modellen som ett alternativ för det egna partiet. I praktiken är väl dock Stefan Hanna första borgerliga politiker på banan, med den förändring av centerns ledarskap han nu pläderar för. Månne han också bli centerns första manliga språkrör?
Affärsverksamhet bloggar