torsdag, februari 07, 2013

9 av 10 KS-ordföranden vill inte ta emot färre flyktingar

Sveriges väl hårdast vinklande tidning, Dagens samhälle, drämmer idag till med rubriken att bara 2 av 10 KS-ordföranden vill ta emot fler flyktingar. Granskar man statistiken ser man att det är mer relevant att vända på ingången, ty enbart 10 procent vill minska tillströmningen medan mer än dubbelt så många, 24 procent, vill öka den. Att de allra flesta är nöjda med situationen som den är nu är föga uppseendeväckande, att vara nöjd med vad man har när man inte vet vad en förändring kommer innebära är ju en sorts normaltillstånd, absolut inget som kan tolkas som att man tror att en förändring skulle vara problematisk. Rubriksättningen får istället ses i ljuset att herr Edman ville ha något på nyhetsplats till sin egen illa maskerade hyllningstext till SD. Men när han på samma uppslag avfärdar klimatfrågan som något MP arbetar med för att vädja till väljares emotionella sidor - inte för att det finns ett reellt problem att hantera - då går det så långt att jag hade sagt upp min prenumeration om jag haft något. Problemet med den här typen av tidningar som delas ut vare sig mottagaren vill eller inte är ju att den kvalitetskontroll som en aktiv prenumerantion innebär inte finns.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

hello niclasmalmberg.blogspot.com owner discovered your site via Google but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have discovered website which offer to dramatically increase traffic to your website http://mass-backlinks.com they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my blog. Hope this helps :) They offer most cost effective services to increase website traffic at this website http://mass-backlinks.com

10:53 fm  

Skicka en kommentar

<< Home