torsdag, januari 03, 2013

Fortsatt debatt om seminarieparken i Uppsala Fria

Debatten om landshövdingens agerande i seminarieparksfrågan fortsätter nu i Uppsala Fria.http://www.uppsalafria.nu/artikel/95789 Återstår att se om Maria Gardfjells JO-anmälan av landshövdingen leder till något. Att han kallar en JO-anmälan för mediejippo är ytterst anmärkningsvärt, och andas ett inte så litet förakt för såväl demokratin som rättsstaten. Maktpositioner förutsätter möjligheter till insyn i beslutsfattandet och till prövning om allt gått rätt till.
Affärsverksamhet bloggar