tisdag, december 04, 2012

Landsbygdsparti på gott och ont

När Moderaterna satt i opposition i Uppsala upplevde jag Claes Littorin som en av deras främsta debattörer i fullmäktige, med en konsekvent och tydlig linje i landsbygdsfrågor. Delade också hans uppfattning i mycket, t ex var ju MP motståndare till att avveckla kommundelsnämnderna på landsbygden, men undrade samtidigt hur han skulle agera om M kom i majoritet. Moderaternas landsbygdspolitik låg väl lika långt från hans visioner som S? Han skriver nu i UNUNT att han drar igång ett landsbygdsparti fritt från höger-vänsterskalan, så det var ett svarpå min fundering. Positivt på så sätt att partiet kanske kan få väljare som annars i rent missnöje skulle rösta på SD, och kanske ersätta SD i fullmäktige. Det vore ett framsteg, några rasistiska undertoner har aldrig funnits hos Littorin. Negativt är att Littorin i artikeln lyfter en del saker som inte är bra landsbygdspolitik, t ex att skrota dubbdäcksförbudet i staden. Det är ju en stadsluftsmiljöfråga!
Affärsverksamhet bloggar