fredag, november 02, 2012

Fortsatt kollektivtrafikdebatt

Fortsätter kollektivtrafikdebatten med Johan Örjes (C)i UppsalatidningenEn del har dock hunnit hända sedan den skrevs för en månad sedan, inte minst har styrgruppen för stadstrafikens utveckling i onsdags hunnit ha sitt första möte. Bland annat gavs uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för spårtrafik, för att kunna ha som underlag gentemot inte minst regeringen. Om regeringen nu går in och pekar ut tunnelbana till Nacka, ska väl också Uppsala kunna få spårtrafik medfinansierat från staten. Men Johan Örjes krävde i det sammanhanget att även få BRT kostnadsberäknat. När nu Moderaterna i Uppsala tycks ha svängt i spårtrafikfrågan är det beklämmande att Centern ska dyka upp som bromsklossparti. Visst, en jämförelse mellan spår och buss på kostnadssidan visar att spårinvesteringar är dyrare. Men det intressanta är ju resande- och miljöeffekter, och där är BRT ett irrspår.
Affärsverksamhet bloggar