torsdag, oktober 25, 2012

Om insyn i externa skattefinansierade verksamheter

På måndag behandlar kommunfullmäktige en motion om att ställa krav på meddelarfrihet och offentlighetsprincip i privata verksamheter som finansieras med skattepengar. Helt klart har dagens system med meddelarfrihet skapats utifrån en verklighet där kommunerna är utförare av väldfärdstjänster, och lagstiftningen har helt enkelt inte uppdaterats i takt med att kommunerna nu i större och större utsträckning köper välfärdstjänster av externa utförare. Ändå vill den borgerlige majoriteten inte bifalla motionen. De som är mest positiva till privata utförare borde väl vara mest angelägna om att dessa ges likvärdiga förutsättningar som kommunala utförare? Erik Pelling (S) skriver i Uppsala Fria om saken.
Affärsverksamhet bloggar