fredag, september 21, 2012

Det som ser ut som en reträtt är ingen reträtt

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde igår fick alliansen något kalla fötter av vår kritik mot att målet att fördubbla kollektivtrafikens andel av trafikarbetet stryks ur trafikförsörjningsprogrammet. Man stoppade därför in en liten formulering att man på sikt delar andemeningen i ett sådant mål. Men det som ser ut som en reträtt är ingen reträtt, eftersom man varken anger tidshorisont för när ett sådant mål skulle vara uppnått, eller ens tar med det som en av de indikatorer som ska följas upp. Att både äta kakan och ha den kvar är förstås aldrig möjligt, men det grumlar onekligen debatten. Hör mer i Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar