torsdag, augusti 23, 2012

Alliansomsvägningar på gång?

Gör upp med cykelskulden, säger regeringens utredare Kent Johansson (C), och föreslår en ny inriktning på infrastruktursinvesteringar för att få fler och säkra cykelvägar. Statsministern talar samtidigt om att höja trängselavgiften för att finansiera ny tunnelbana. Är en grön omsvägning av alliansens politik på gång, eller är det fagra ord som inte leder till handling? Vid dagens kollektivtrafiknämndsmöte inrättas en politisk styrgrupp för att utveckla kollektivtrafiken i Uppsala stad. Dags att gå från ord till handling angående spårtrafik i Uppsala också!
Affärsverksamhet bloggar