fredag, maj 11, 2012

På vilket sätt är inte revisionen oberoende, Inga-Britt?

Inga-Britt Ahlenius har tidigare gjort sig känd för kritik av FN:s organisation. Frågan är om hon längre kan anses trovärdig i den kritiken, när hon nu går till storms mot att kommunal revision inte skulle vara oberoende. Uppenbarligen uttalar hon sig utan att veta hur det fungerar i kommunsverige. Uppsala är säkert inte unikt i sin uppbyggnad av kommunrevisionen, förtroendevalda revisorer som inte har någon nuvarande koppling till kommunpolitiken utses av kommunfullmäktige och till sin hjälp anlitar dessa auktoriserade revisorer, som inte heller dessa har någon annan funktion inom kommunen. Skulle problemet vara att det är fullmäktige som utser revisorerna? Det är föga tungt argument - det ligger i fullmäktiges intresse att revisorerna granskar att verksamheterna sköts så som fullmäktige beslutat. Ungefär som att säga att riksrevisionen inte är oberoende i sin granskning av statsapparaten eftersom den verkar inom statsapparaten.
Affärsverksamhet bloggar