fredag, januari 27, 2012

Handelskammaren förnekar sig inte

Den som tror att den principiella-ideologiska debatten om hållbar utveckling är vunnen och att det nu "bara" handlar om att få med alla krafter på ett nödvändigt omställningsarbete kommer på andra tankar vid en läsning av Handelskammarens remissvar angående kollektivtrafikens utveckling i Uppsala län. Att man ifrågasätter om fördubblingsmålet är realistiskt må vara hänt, men när man framför ståndpunkten att en ekologiskt hållbar utveckling är underordnad och inte får ske på bekostnad av ekonomin känns det som att backa bandet till 1900-talet. Trodde faktiskt att den stockkonservativa tankegången om att den som har tillräckligt stort ekonomiskt kapital kan köpa sig en ny livsmiljö om den befintliga blir obrukbar var utrotad, men jag var visst naiv.
Affärsverksamhet bloggar