lördag, november 26, 2011

Inte kupp bara för att ett beslut går en emot

Mats Johansson (M) anser att Göran Johnsson utsetts till ordförande i SVT under "kuppartade former". Men ett beslut fattat efter alla demokratiska principer kan knappast kallas kupp bara för att en person är missnöjd med beslutet.
Affärsverksamhet bloggar