måndag, september 26, 2011

Från Änglabygd till Änglamark

På lördag-söndag arrangerar Lena församling Ängladagarna, och ett viktigt inslag på lördagen blir ett diskussionsseminarium på temat "Från Änglabygd till Änglamark", dvs hur bygden kan utvecklas till att bli långsiktigt hållbar i alla avseenden. Som underlag för diskussionen finns denna Lokalekonomiska analys, dvs ett material med fakta kring vattholmabygden idag och dess utvecklingsförutsättningar, ur ett i första hand lokalekonomiskt perspektiv.
Affärsverksamhet bloggar