torsdag, september 08, 2011

Slopa LOU

Lanserar idag ett nytt grepp kring den offentliga upphandlingen på Newsmill. Mindre grogrund för korruption, eliminerade rättsprocesser, kraftigt minskade upphandlingskostnader - och goda möjligheter till kvalitetsförbättringar. Någon däremot?
Affärsverksamhet bloggar