onsdag, augusti 31, 2011

Dags för ett nytt kommunalt energibolag

Vid MP:s ideologiseminarium igår lanserade jag några nya förslag, varav i alla fall ett tycktes falla många på läppen: att bilda ett kommunalt energibolag för att driva vindkraft. De generationer som under 1900-talet byggde upp Sveriges energisystem gjorde mycket fel: med oljeberoende och uranberoende som följd. Men en sak gjorde man väldigt rätt: både privata och offentliga aktörer tilläts samverka. Såväl socialdemokratiskt som borgerligt styrda kommuner byggde således upp kommunala energibolag. Men under 1990-talet blåset ideologiska högervindar bort många av dessa kommunala energibolag, däribland Uppsala Energi.

Miljöpartiet har i många år drivit att kommunen i alla fall ska klara det egna elbehovet med egenägda vindkraftverk. Men nu är det dags att gå steget längre i politiken. Uppsala har genomfört en kartläggning över var det vore lämpligt och möjligt att etablera vindkraftverk. Men finns ingen aktör som låter kartläggningen bli till faktiska vindkraftverk är föga vunnet, så i avsaknad av privata aktörer är det är dags att bilda ett nytt kommunalt energibolag som står för vindkraftsutbyggnaden.
Affärsverksamhet bloggar