måndag, maj 30, 2011

Regeringen splittrad om rökfrihet

Det av MP-Uppsala formulerade och av MP-kongressen antagna yrkandet om att förbjuda rökning på särskilt utpekade allmänna platser splittrar regeringen, enligt Riksdag & Departement. KD är för, C emot. M avvaktande ("M är beredda att ta till sig argument för och emot ytterligare rökförbud"), så som det tydligen anstår ett parti som inte vill riskera att stöta sig med några grupper. Ska inte ironisera över att ett parti understryker att man är beredd att ta till sig argument, däremot konstatera att det enbart är en tidsfråga innan förslaget förverkligas. Om alla positiva kommentarer som florerat sedan MP-kongressen tog beslutet också tar sig uttryck i opinionsbildning gentemot M kan ett riksdagsbeslut nog komma denna mandatperiod, i annat fall nästa.
Affärsverksamhet bloggar