torsdag, maj 05, 2011

Dagens Samhälle ute och cyklar

Känner inte riktigt igen tidningen Dagens Samhälle längre. Den som alltid brukat vara så relevant lyckas nu med lågvattenmärke efter lågvattenmärke. När man i veckans nummer skriver att det inte finns ett kommunalråd eller en stadsdirektör som inte kastar sig över Svenskt näringslivs "företagsvänlighetsranking" är det tämligen missvisande. Om man inte med kastar sig över menar kritiserar. Det är rimligtvis fler än Uppsalas stadsdirektör som påtalat det skeva att i en ranking av företagarvänlighet låta universitet och andra viktiga offentliga institutioner ge negativt utfall pga att det minskar andelen privatanställda i kommunen...
Affärsverksamhet bloggar