torsdag, april 28, 2011

Landstinget tar över all kollektivtrafik i länet

Alliansen lägger nu förslaget att landstinget ska ta över all kollektivtrafik i länet. Frågan väcktes redan 2002-2006 av MP och enstaka socialdemokrater, 2006-2010 återigen av MP/S/V med stöd av vissa alliansisar, och nu landar M som sista parti på en sådan lösning. Processen är förstås inte klar innan alla kommuner beslutat i enlighet med förslaget, och visst kan det kännas otäckt för en kommun att släppa ett formellt inflytande man länge har haft - men fördelarna att få ett samlat ansvar över kollektivtrafiken på en part överstiger nackdelarna - så länge som landstinget är lyhört för kommunernas önskemål och behov!
Affärsverksamhet bloggar