onsdag, april 13, 2011

Uppsalademokraten kan andas ut

Uppsalademokraten kan efter dagens sammanträde fortsätta att bidra till medial mångfald i Uppsala. Dagen till ära gästade tidningens ägare, Johan Ehrenberg, nämnden och redogjorde för framtidsplaner och syn på tidningsutgivningens förutsättningar. Även om jag inte delar alla hans värderingar gjorde han som vanligt ett mycket gott intryck! Faktum är att hans gamla magasinet Etc var en bidragande orsak för mig att läsa journalistik en gång i tiden.
Affärsverksamhet bloggar