tisdag, mars 22, 2011

Kongress!

Missade tyvärr MP Uppsalas årsmöte i söndags, men fick idag veta att jag trots det valts som en av lokalföreningens representanter vid MP-kongressen i maj. Spännande, inte minst när det är en så stor fråga som språkrörsval på dagordningen! Åsa Romson påminde mig häromveckan hur jag för femton år sedan (som partianställd) drev att även partianställda borde kunna få vara ombud på kongressen - vilket de enligt MP:s stadgar inte får. Det tycker jag fortfarande, alla medlemmar bör ha samma status. Att stadgarna pekar ut att vissa medlemmar inte får inneha rösträtt vid kongressen, även om de lokalavdelningarna de är aktiva i vill bli representerade av dessa, rimmar illa med partiets ickediskrimineringspolitik. Att det samtidigt måste vara ett otal funktionärer vid själva kongressen är en annan sak som lätt kan lösas ändå!
Affärsverksamhet bloggar