tisdag, mars 08, 2011

Krav på möjligheter till revisions av externa utförare

Har varit på planeringsmöte för årets revisionsinsatser idag. Idéer om vad som behöver revideras saknas verkligen inte i kommunrevisionen - så det blir en grannlaga uppgift att prioritera för att lägga krutet där det behövs mest. Rutiner vid upphandling och OPS-avtal är två heta potatisar. Men inte minst är möjligheterna att över huvud taget kunna revidera externa utförare en grundförutsättning, inte minst som allt mer av det som tidigare varit kommunal drift tas över av andra, så KS/KF kan räkna med krav från revisionen att avtalen vid all upphandlad verksamhet förses med klausuler om rättigheter för kommunrevisionen att granska verksamheten.
Affärsverksamhet bloggar