fredag, februari 11, 2011

Förtydligad definition av begreppet allmän nyhetstidning

Handlingarna till måndagens sammanträde med presstödsnämnden har nu kommit. Ett av frågetecken - hur ska det gå för Uppsalademokraten - kommer inte att rätas ut redan på måndag, då någon helårsmätning ännu inte finns. Men möjligtvis kan ett annat frågetecken komma att rätas ut, hur en allmän nyhetstidning verkligen ska definieras. MP lade ju fram ett sådant förslag i somras efter debatten huruvida Nationell idag var en allmän nyhetstidning eller inte. Förslaget till nämnden är dock inte helt tillfredsställande, enbart vissa delar av tidningens innehåll föreslås bedömas. Mer logiskt vore väl att titta på tidningens totala innehåll!? Har försökt få besked från Kulturdepartementet hur sammansättningen på den nya presstödsutredning som kulturministern vill se ska vara. Men det tycks regeringen inte ha tagit ställning till än. Om presstödsnämnden tar beslut om en definition kan behovet av en utredningen tyckas vara överspelat, men det kanske är bra om en definition klarläggs redan i förordningen, så att det inte blir upp till en ny majoritet i presstödsnämnden att sätta sin egen definition.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Martin Kjellin said...

Hur ser du på frågan om Arbetarens presstöd? Det verkar tyvärr hänga löst, om man får tro vad tidningen själv skriver: www.arbetaren.se/articles/ledare2011029

6:29 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Har inte kunnat vara in på bloggen på ett tag och ser detta först nu. Det glädjebesked jag kan ge (för den som inte redan vet det) är att en enig nämnd beslutade att ge Arbetaren fortsatt presstöd. Det var ett väldigt självklart beslut tycker jag!

9:40 fm  

Skicka en kommentar

<< Home