tisdag, januari 18, 2011

Centraliseringsidioti

När den föräldrakooperativa förskolan Hyttan, på den gamla kommundelstiden, skulle arrendera mark utanför förskolan av kommunen sattes årspriset till 1000 kr. Kanske ett uttryck av att kommunen då välkomnade och ville underlätta för den nya förskolan. När Hyttan nu bytt lokaler och en ny förskola, Pinneman, går in i Hyttans gamla lokaler och med behov av exakt samma lekyta utanför har Uppsala kommuns prissättning ändrats radikalt. Nu är det plötsligt 122 000 kr/år som gäller. Motiveringen från fastighetskontoret sägs vara att marken är klassad som parkmark, och all parkmark i kommunen renderar samma arrendepris. Att det är skillnad på stadsträdgården och en gräsyta i Vattholma har alltså inte slagit fastighetskontoret, inte heller att det runt om den lilla förskolegården finns långt större gräsytor, som både räcker och blir över för vattholmaborna. Något tecken på ovilja mot den nya förskolan ska man nog dock inte se det hela som, det är helt enkelt ett uttryck av centraliseringsgidioti. Lyckligtvis har Pinneman och Hyttan löst situationen så att Hyttan inte gått ur sitt tidigare arrendeavtal, och istället hyr marken vidare till Pinneman, som därmed får 121 000 kr mer om året att lägga på förskoleverksamheten.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Trond Svendsen said...

Man tar sig för pannan! Ibland undrar man om det inte finns några spärrar alls. Jag sitter i berörd nämnd (Fastighetsnämnden) och skall absolut ta upp detta!

11:05 fm  

Skicka en kommentar

<< Home