tisdag, januari 11, 2011

Bra beslut, men otillräckligt

Utomordentligt bra att Barn- och ungdomsnämnden (BUN) idag beslutade i enlighet med det gamla rödgröna kravet att tillåta storasyskon vars föräldrar är hemma med småsyskon att vara på förskolan 20 h/vecka. En riktig princip eftersom många 4-5-åringar behöver kunna få träffa jämnåriga och leka med. Men på en del förskolor muttras nu så klart att beslutet innebär att redan stora barngrupper blir ännu större. Dock inte principen som är fel, utan att BUN inte samtigt såg till att ge förskolorna ekonomisk kompensation för att kunna minska barngruppernas storlek. Gruppstorlekarna varierar stort - på Pinneman, där Oliver börjar imorgon, glädjs jag åt att de kommer vara 15 barn.
Affärsverksamhet bloggar