tisdag, december 21, 2010

Spårtaxi nu verklighet - i Masdar

Inom Masdar rullar nu spårtaxi med reguljär trafik. Masdar är en stad som nu byggs för ca 40.000 invånare med ambitionen att bli en koldioxidneutral stad. Det blir mycket intressant att följa om spårtaxin fungerar väl i Masdar framöver; om så kanske den provbana vi haft i Uppsala några år kan stå modell för en reguljär bana även här. Masdarvarianten är annorlunda genom att spåren ligger under gatuplan istället för över. Dessutom har Masdar satsat på tre olika vagntyper finns: för godstransport, för normal persontransport och en lyxigare variant för prinsar och prinsessor. Möjligtvis är det bra med särskilda vagnar för godstransport; men det där med särskilda vagnar för prinsar och prinsessor kan vi skippa i Uppsala...
Affärsverksamhet bloggar