onsdag, december 15, 2010

Mer presstöd till Nationell idag

Var idag tyvärr åter ensam i Presstödsnämnden om att reservera mig mot presstöd till Nationell idag. Enligt min genomgång av 10 nummer av tidningen handlar drygt 60 % av nyhetsmaterialet om problem med invandring - men det tyckte resten av nämnden inte var något att ta fasta på. Däremot ska en utredning göras om tidningen Arbetaren är en allmän nyhetstidning eller har ett allt för ensidigt material, så den tidningen får vänta till februari med besked om det blir några pengar 2011 eller inte. Varför nämndmajoriteten inte ens vill genomföra någon utredning kring Nationell idag var något dunkelt. "Har vi väl satt ner foten och en gång beviljat Nationell idag presstöd kan vi inte nu utreda saken". Nja, ett felaktigt beslut blir inte mer rätt om det upprepas!
Affärsverksamhet bloggar

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Klart den ska ha presstöd!

3:23 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag ogillar nationell idag och nationaldemokraterna starkt... men klart tidningen ska få presstöd.

3:32 em  
Anonymous Anonym said...

Demokrati, eller hur va det?

3:40 em  
Anonymous Anonym said...

Du får mig att tappa tron på saker och ting ska du veta...

12:01 fm  
Anonymous Katarina said...

Bra gjort!!!

11:21 em  

Skicka en kommentar

<< Home