tisdag, december 07, 2010

Sämre resultat av FP:s skolpolitik

När skolresultaten i Uppsala våren 2007 visade sig vara bättre än motsvarande resultat 2006 var den borgerliga alliansen snabb med att förklara att det var den nya skolpolitiken som givit detta resultat. Hur ska man i så fall förklara att resultaten i Sveriges skolor blir allt sämre i förhållande till resultaten i andra länder? Den senaste PISA-undersökningen visar dessutom att skillnaderna i resultat mellan svenska skolor ökar. Riktigt dramastiskt är också att nästan en femtedel av de svenska eleverna inte når upp till en basal nivå av läsförståelse. Dags för Folkpartiet och alliansen att basera skolpolitiken på forskning och positiva erfarenheter istället för på ideologiska principer? .
Affärsverksamhet bloggar