torsdag, november 25, 2010

Ökat ansvar för hemkommuner

Det är utomordentligt bra att regeringen nu vill tydliggöra ansvarsfördelningen för kommunala insatser för personer som frivilligt eller av nöd vistas i andra kommuner åvilar hemkommunen. För Uppsalas del har det varit en återkommande diskussion hur kostnaderna för personer som får vårdinsatser i kommunen men är skrivna någon annanstans ska hanteras, men den stora problematiken har naturligtvis varit att människor riskerar att "hamna mellan stolarna" när inte ansvarsfördelningen varit tillräckligt tydlig i lagstiftningen. Principen om att huvudansvaret åvilar kommunen där man betalar skatt är enkel på papperet, men det kommer säkert inte vara helt oproblematiskt. Kommunerna lär exempelvis inte vara så angelägna om att personer med stort vårdbehov skriver sig i kommunen när de flyttar dit...
Affärsverksamhet bloggar