torsdag, november 18, 2010

Stora bussar bort från Stora Torget?

UNT:s läsarundersökning visar att för närvarande är det en stor majoritet som vill ha bort busstrafiken från Stora Torget. Faktum är att i den rödgröna trafikpolitiken redan mandatperioden 2002-2006 hade som inriktning att få bort de stora genomgående bussarna från Stora Torget. Resenärer som har målpunkter mitt inne i stan vill ju kunna kliva av centralt, men att en stor mängd stora bussar ska frakta resenärer från en sida av staden till den andra genom trånga gator och över fina torg är onödigt. Alternativet till Drottninggatan har den borgerliga majoriteten dock försvårat genom beslutet att inte låta Bäverns gränd vara en renodlad kollektivtrafikgata.
Affärsverksamhet bloggar