fredag, september 17, 2010

Klimatfrågan valrörelsens mest glömda fråga

Så här i valrörelsens slutskede går det att konstatera att klimatfrågan försvann i det närmaste helt från mediernas dagordning. Tämligen märkligt med tanke på hur klimatfrågan kommit på allas läppar efter valet 2006, med kulmen vid klimatmötet i Köpenhamn december 2009. Nu fick vi ju inget bindande internationellt avtal i Köpenhamn, och då borde de nationella ansträngningarna vara än intensivare. Men verkligheten har varit den motsatta - alliansregeringen har TROTS ett stort folkligt stöd för att vidta klimatåtgärder valt att inte göra något. Hur en fortsatt alliansregering kommer agera i avsaknad av det tidigare folkliga trycket i klimatfrågan är tämligen självklart. För var och en som tänker långsiktigt och globalt måste det därför vara fullständigt självklart att rösta för att avsätta alliansregeringen.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Olof Lindström said...

Angående klimatpolitik, så kom jag att fundera över en sak gällande närproducerade varor, som ofta förespråkas av miljöpartister. Målet med närproducerat måste vara att så många som möjligt ska konsumera produkterna, för att minska utsläpp orsakade av transport. Men skulle alla bara handla varor som producerats i det egna landet skulle världsekonomin stanna av helt. En sån värld är inte rimlig. Jag antar att många miljöpartister därför resonerar så, att närproducerat minskar utsläppen till viss del, men inte är enbart den enda lösningen. Man vill uppmuntra alla åtgärder för minskade utsläpp eftersom växthuseffekten är akut och man inte har tid att vänta till den dag då alla transportfordon drivs av förnybara energikällor.

Min fråga till dig är: trots omständigheterna, vore det inte rimligare om konsumenterna sparade pengarna som de betalade extra för de närproducerade varorna och lade de på något annat viktigt? Och ja, det finns andra viktiga saker: exempelvis att vara villig att betala företag mer för en produkt om de i sin tur höjer lönerna för arbetarna (bomullsodlare som får cancer av giftet de besprutar grödorna med etc.), vilket alltså skulle rädda människoliv.

1:59 fm  

Skicka en kommentar

<< Home