torsdag, september 16, 2010

Att kompensera fel riktning med ökad fart är aldrig en god idé

Hur kan någon ha tilltro till alliansens jobbpolitik? Socialdemokraternas sades förlora valet 2006 pga den då höga arbetslösheten, 6,5 %. Men nu är ju arbetslösheten uppe i över 8 %!!! Värst är utvecklingen inom offentlig sektor, där mer än 100 000 jobb försvunnit sedan 2006 - trots en ökande befolkning. Att kompensera fel riktning med ökad fart är aldrig en god idé; ändå har alliansen inget annat att komma med än mer av samma i den debatt jag hade mot KD igår. Se hela debatten i TV4-play.
Affärsverksamhet bloggar