onsdag, september 08, 2010

Uppblåsta prenumerationssiffor för Nationell idag?

Huvudnumret vid dagens möte med presstödsnämnden är självfallet efterdyningarna av beslutet att bevilja presstöd till Nationell idag, bl a utifrån medieuppgifter om att presstödet ska användas till att starta ett nationalistiskt dagis. Själv har jag ett inspel i form av att ha blivit kontaktad av en person som fått tidningen Nationell idag under något år utan att någonsin ha betalat för en prenumeration. Naturligtvis föranleder det behov av att granska om tidningens register över prenumeranter är korrekt eller uppblåst. Att enstaka fel smugits in i registret är inte anmärkningsvärt, men är det ett systematiskt fusk för att blåsa upp prenumerationssifforna är det allvarligt.
Affärsverksamhet bloggar