onsdag, augusti 25, 2010

Kollektivtrafikens organisation fortfarande oklar

Den fråga som överskuggat allt annat under UL:s och UB:s strategidagar är förstås läckan i upphandlingsförfarandet och processen fram för att få till stånd en ny upphandling. Men i skymundan fanns ett annat problem; var beslutskompetensen över stadstrafiken ska finnas framöver. Processen att föra samman att samla beställaransvaret hos ett sammanslaget UL/UB har inte gått så enkelt som det borde, då Gatu- och trafiknämnden håller emot. Frågan kommer inte hinna lösas före valet, varför eventuella nya majoriteter får en surdeg att ta tag i. Något som måste göras omedelbart för att inte också nästa mandatperiod ska bli förlorade år.
Affärsverksamhet bloggar