torsdag, augusti 12, 2010

Finn fem fel?

Lite skämtsamt tycks det som om Mattias Sjölund praktiserar en ny variant av leken finn fem fel på UNT:s debattsida. Lösningen är:
1) De rödgröna föregriper inte en rättslig prövning utan redovisar före valet utfallet av en rättslig prövning med stöd i Miljöbalken. Att vissa allianspartier inte vill redovisa ställning före valet kan inte ligga de rödgröna till last.
2) Uppsala Airport har inga förutsättningar att skapa Europas grönaste flygplats, faktum är att verksamhetsansökan inte innehåller någonting som flyttar fram positionerna, tvärt om har man försökt hitta så billiga lösningar som möjligt.
3) Flygplatsfrågan är en lokal fråga, i den första instansens miljöprövning borde just lokaliseringen varit i fokus - och det är ett skäl till att regeringen i överprövningen måste komma till en annan slutsats än Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
4)Processen kring lågprisflyg har redan kostat skattebetalarna en del, och påtaglig risk finns att det kommer gå skattemiljoner till verksamheten om den kommer till stånd, oavsett vilka utfästelser som görs i det här läget från Uppsala Airport.
5)Frågan om framtida utveckling av området är inte bortsopad en gång för alla av försvarets beslut att ha kvar verksamhet framöver. Vad som händer med försvarsflyget om 10 eller 20 år vet ingen - däremot har området låsts fast för mycket lång tid framöver om lågprisflyg tillåts etableras på Ärna.
Affärsverksamhet bloggar