tisdag, juli 20, 2010

Översiktsplanen bara en hyllvärmare med fortsatt alliansmajoritet?

Jag och Maria Gardfjell ger centerpartisterna svar på tal i deras anti-spårtrafikutspel i UNT. Vid sidan av själva sakfrågan finns dock några ytterligare reflektioner att göra. Är det inte lite märkligt att det alliansparti som sägs vara den gröna rösten i den grå massan samtidigt får agera spjutspets i anti-grön riktning, därtill med en centerpartistisk fd naturskyddsföreningskretsordförande samtidigt som Naturskyddsföreningen är tillskyndare av spårtrafik i Uppsala. Är det inte vidare märkligt att alliansen släppt fram en översiktsplanering inriktad mot spårtrafik samtidigt som det uppenbarligen inte finns någon vilja hos alliansen att genomföra sådana investeringar när KD säger absolut nej till vissa tekniska lösningar, C säger absolut nej till andra tekniska lösningar? Är det så illa att ÖP-inriktningen bara varit ett sätt för moderaterna att slippa tappa röster genom att inte öppet konfrontera spårtrafiklösningar, och att man därför tagit fram en så kallad hyllvärmare? De mindre allianspartiernas agerande (i desperation att hitta någon profilfråga, om än inte så klok?) resulterar oavsett i att det enda som återstår för den som under överskådlig tid vill se spårtrafik i Uppsala måste rösta rödgrönt!
Affärsverksamhet bloggar