torsdag, juni 03, 2010

Framgångsrikt informationsarbete om Ärna

När Radio Uppland nu rapporterar att opinionsläget är mycket jämt mellan JA- respektive NEJ till lågprisflyg på Ärna kan jag konstatera att det varit ett mycket framgångsrikts informationsarbete om de negativa konsekvenserna - det var ju helt annat läge för ett par år sedan. Men en stor grupp har ännu inte tagit ställning, så ytterligare informationsarbete behövs! Mest glädjande är det tydliga beskedet att regeringsavgörandet kan komma först nästa år - dvs långt efter ett ev majoritetsskifte.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Anonymous Olof said...

Jag förstår inte vilka som förespråkar civilflyg på Ärna. Det är bara helt fel. Det glädjer mig att problem har uppstått. För ett tag sen verkade det nästan totalspikat att Uppsala Airport skulle få som de ville.

1:27 em  
Blogger Niclas Malmberg said...

Nej, det är svårt att förstå att allianspartierna vill dra på sig den miljöbelastning lågprisflyg på Ärna skulle medföra - när det i andra vågskålen inte finns någon annan nyttighet som väger upp problemen.

2:24 em  

Skicka en kommentar

<< Home