onsdag, juni 02, 2010

Vilka hundratals regler?

Fick ett reklamblad med ett påstående att alliansregeringen tagit bort hundratals regler som tidigare har gjort det svårt att starta nya företag. Verkligen, hundratals? Kan någon ange några av dessa regler som tagits bort? Själv kan jag konstatera att det varken är svårt att starta företag nu eller har varit det tidigare, men att det faktiskt var lite mer pappersarbete när jag startade ett företag nu än när jag startade ett företag 1992. Vad som däremot kan vara svårt för många enskilda företagare är att ta steget från att vara ensam till att också anställa någon. Här måste en rödgrön regering agera!
Affärsverksamhet bloggar