måndag, maj 24, 2010

Linnéstigar till sist

Förra mandatperioden samlade jag ihop undertecknare från samtliga (dåvarande) fullmäktigepartier till en motion om att iordningställa alla åtta linnéstigar (dvs inte bara de fyra som redan låg i pipeline inför linnéjubileumet). Fullmäktige ställde sig bakom detta - och resurser avsattes i såväl den rödgröna budgeten som alliansbudgeten. Men Fritids- och naturvårdsnämnden har inte velat ta i ärendet - fram till nu. Den 1:a juni ska nämndens arbetsutskott behandla kontorets förslag att iordningsställa de fyra kvarvarande stigarna, dvs Gamla Uppsala, Ultuna, Håga och Husby. Någon risk för bakslag finns knappast så här veckan efter årets linnéfirande!
Affärsverksamhet bloggar