tisdag, maj 11, 2010

Ny spårtaxidragning

I konkurrensen om i vilken stad den spårtaxiprovbana som regeringen vill se byggd ska uppföras har Uppsala och Stockholm länge framhållits som huvudalternativ, medan förslagen i Umeå, Södertälje och Trollhättan bedömts mindre intressanta. Men nu har Umeå tagit nya tag; det tidigare förslaget om en provbana mellan tågstationen och flygplatsen skrotas till förmån för en bana som istället trafikförsörjer campusområdet. Alternativet är både kortare, och därmed billigare, och mer intressant ur ett trafikförsörjningsperspektiv - med resultat att Umeå seglat upp som klart tänkbar kandidat. Uppsalas drag blir att också komma med ett nytt förslag till dragning; istället för i Boländerna skissas nu på en provbana mellan tågstationen och Akademiska sjukhuset. En klar fördel med det nya förslaget till dragning är att även landstinget kan gå in som intressent. Men det är samtidigt en tempoförlust - att hinna remittera ett nytt förslag till dragning är knappast görligt innan slutligt beslut ska tas i juni, och med tanke på att det nya förslaget till dragning, till skillnad mot Bolandsbanan, går igenom känsliga kulturmiljöer finns helt klart risk för utbredd kritik mot förslaget. Se mer i Uppsala Fria.
Affärsverksamhet bloggar