onsdag, april 28, 2010

Uppgörelsens konsekvenser för Uppsala kommun

Den rödgröna budgetuppgörelen i riksdagen går från klarhet till klarhet. För Uppsala kommuns del innebär det ökade kommunanslaget en budgetförstärkning på 131 miljoner kronor. Det är ett mycket välkommet stöd, som gör det enklare att klara nödvändiga förstärkningar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Det är också en radikal kursändring från den borgerliga regeringens politik att vältra över allt större kostnader på kommunerna för exempelvis försörjningsstöd.
Affärsverksamhet bloggar