tisdag, april 20, 2010

Folkomröstning om förbifarten

Ett antal ledande socialdemokrater har den senaste tiden gått ut och hävdat att de inte kommer att kompromissa om Förbifart Stockholm. Det blev en rödgrön kompromiss som innebär att en regional folkomröstning ska hållas i Stockholms län i september 2012. I denna ställs Förbifart Stockholm mot en kollektivtrafiklösning bestående av nya spår och stationer för samma kostnad som förbifarten beräknas kosta. Utfallet i en sådan folkomröstning känns givet på förhand - det finns ju väldigt många kloka Stockholmare som prioriterar kollektivtrafik och miljö framför huvudlösa motorledsinvesteringar.
Affärsverksamhet bloggar